srb
• najnovije

Uslovi korišćenja

Važe od 13.02.2023. godine.

Pristupajući sajtu www.tvarenasport.com (u daljem tekstu: Sajt) Vi bez ograničenja prihvatate ove Uslove korišćenja kao i pravno obavezujući odnos koji se konstituiše između Vas i ARENA CHANNELS GROUP DOO BEOGRAD, privrednog društva registrovanog kod Agencije za privredne registre u skladu sa pozitivno-pravnim propisima Republike Srbije, sa sedištem u Beogradu, a koje je vlasnik ovog Sajta.

Pristupom i/ili daljim korišćenjem bilo kog sadržaja na Sajtu smatra se da ste upoznati sa ovim Uslovima korišćenja.

Ukoliko pronađete bilo šta u ovom tekstu sa čim se ne slažete, molimo Vas da prestanete da koristite Sajt.

Zadržavamo diskreciono pravo da Uslove korišćenja u svakom trenutku izmenimo, bez posebne najave. Izmena Uslova korišćenja stupa na snagu danom objavljivanja na Sajtu. Ukoliko nastavite da pristupate i koristite Sajt nakon ovih izmena to će podrazumevati Vašu saglasnost sa izvršenim izmenama.

Svi sadržaji objavljeni na Sajtu su u isključivom vlasništvu ARENA CHANNELS GROUP i/ili su u vlasništvu poslovnih partnera ARENA CHANNELS GROUP DOO BEOGRAD, te se mogu jedino i isključivo koristiti za ličnu upotrebu, u nekomercijalne svrhe i na sopstvenu odgovornost.

Nije dozvoljeno umnožavanje, reprodukovanje, javno prikazivanje ili distribuiranje sadržaja i/ili bilo kog dela sadržaja sa Sajta, bez prethodne pisane saglasnosti ARENA CHANNELS GROUP DOO BEOGRAD.

Sadržaj sa Sajta, kao i svi delovi sadržaja sa Sajta zaštićeni su pravom intelektualne svojine koje pripada ARENA CHANNELS GROUP DOO BEOGRAD ili trećim licima koja su ustupila pravo korišćenja istih ARENA CHANNELS GROUP DOO BEOGRAD.

ARENA CHANNELS GROUP DOO BEOGRAD je nosilac prava intelektualne svojine nad žigovima koji su zaštićeni kod Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije (u daljem tekstu: Registrovani žigovi).

Neovlašćena upotreba bilo kod sadržaja i/ili dela sadržaja dostupnog na Sajtu, kao i/ili bilo kog Reistrovanog žiga, i/ili poslovnog imena, bez prethodne pisane saglasnosti ARENA CHANNELS GROUP DOO BEOGRAD smatra se povredom prava intelektualne svojine. Odmah po saznanju o bilo kojoj neovlašćenoj upotrebi, preduzećemo sva pravna sredstva radi zaštite naših prava intelektualne svojine.

Odricanje i ograničenje od odgovornosti

Sve informacije na našem sajtu su predviđene u svrhu opšteg informisanja i služe isključivo za informacione svrhe. Mi se trudimo da informacije budu tačne i pouzdane, međutim, ne preuzimamo odgovornost za bilo kakvu štetu koja može nastupiti kao posledica oslanjanja na informacije koje se nalaze na našem Sajtu.

Na Sajtu se mogu pojavljivati materijali/sadržaji/oglasne poruke koje potiču od trećih lica. ARENA CHANNELS GROUP DOO BEOGRAD ne odgovara za sadržaj na Sajtu koji se pojavljuju i/ili objavljuje, a potiče od trećih lica (uključujući ali se ne ograničavajući na: oglasne poruke, banere, reklamne poruke..).

Linkovi ka sajtovima trećih lica

Sajt može sadržati linkove ka sajtovima trećih lica. ARENA CHANNELS GROUP DOO BEOGRAD ne odgovara za sadržaje na sajtovima trećih lica. Postavljanje linkova trećih lica na našem Sajtu ni na koji način ne podrazumeva da preporučujemo i/ili odobravamo usluge i/ili proizvode koji se nude preko tih sajtova.

Pravila korišćenja

U cilju efikasnog, bezbednog i neometanog korišćenja sadržaja koji se nalazi na sajtu nije dozvoljeno:

– objavljivanje, slanje, razmenjivanje i prenošenje sadržaja koje je u suprotnosti sa važećom zakonskom regulativom;

– objavljivanje, slanje, razmenjivanje i prenošenje uvredljivog, vulgarnog, pretećeg, rasističkog ili šovinističkog sadržaja, kao i sadržaja koji na bilo na bilo koji način može da prouzrokuje štetu bilo kom licu;

– objavljivanje, slanje, razmenjivanje i prenošenje informacija za koje posetilac zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korišćenje moglo prouzrokovati štetu drugim licima;

– lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime, drugog, pravnog ili fizičkog lica;

– manipulisanje i zloupotreba identifikatorima da bi se prikrilo poreklo sadržaja koji se objavljuje, šalje, razmenjuje ili prenosi;

– objavljivanje, razmena i slanje neželjenog sadržaja korisnika bez njihovog pristanka ili traženja, kao što su promotivni materijali, reklamne poruke, spam poruke, lančana pisma, promotivni i reklamni materijali koji sadrže lažne informacije, navode ili tvrdnje koje mogu zavarati korisnike;

– objavljivanje, slanje, razmenjivanje i prenošenje sadržaja s virusima ili sličnim fajlovima ili programima izrađenima u svrhu uništenja ili ograničenja rada bilo kojega softvera i/ili hardvera kao i telekomunikacijske opreme;

– prikupljanje, čuvanje i objavljivanje ličnih podataka drugih posetilaca sajta.

ARENA CHANNELS GROUP DOO BEOGRAD zadržava pravo da ukloni sadržaj koji smatra neprimerenim ili nije u skladu sa uslovima korišćenja. Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posledica njihovih aktivnosti.

Pravila komentarisanja

ARENA CHANNELS GROUP DOO BEOGRAD se odriče bilo kakve odgovornosti za tačnost, poreklo, verodostojnost i kvalitet komentara koje na Sajtu ostavljaju treća lica. Tekstualni sadržaj komentara ne predstavlja mišljenje, oduku ili stav kompanije ARENA CHANNELS GROUP DOO BEOGRAD, već isključivo mišljenje i stav autora komentara.

Autor komentara ostavljanjem svog komentara na Sajtu garantuje, bez ograničenja, da je celokupan sadržaj komentara u isključivom vlasništvu autora, kao i da sadržaj komentara nesmetano može da bude objavljen na Sajtu, bez bilo kakve obaveze odnosno naknade prema autoru, kao bez bilo kakvog ograničenja.

Autor komentara je isključivo odgovoran za sadržinu i autorska prava u okviru sadržaja komentara, te ARENA CHANNELS GROUP DOO BEOGRAD nema odgovornosti prema trećim licima. U tom smislu, ukoliko treće lice podnese zahtev za naknadu nastale štete protiv ARENA CHANNELS GROUP DOO BEOGRAD autor će biti u obavezi da nadoknadi svaku vrstu štete ARENA CHANNELS GROUP DOO BEOGRAD.

U svakom slučaju, nije dozvoljeno objavljivanje komentara koji sadrže informacije, podatke, mišljenja i ideje kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja nekoj rasi, veri, naciji, etničkoj grupi, polu ili zbog njihove seksualne opredeljenost i/ili nekog drugog ličnog svojstva.

ARENA CHANNELS GROUP DOO BEOGRAD ima diskreciono pravo da ne objavi i/ili da obriše komentare koji podstiču govor mržnje, ili sadrže psovke i uvrede, ARENA CHANNELS GROUP DOO BEOGRAD zadržava pravo da ne objavi ili pravo da obriše komentare koji se negativno, uvredljivo ili neprijatno odnose na uredjivačku politiku Sajta.

Krajnje, ARENA CHANNELS GROUP DOO BEOGRAD, zadržava diskreciono pravo da onemogući pristup Sajtu, autoru komentara, koji ne poštuje prethodno navedena pravila komentarisanja na Sajtu.

Sudska nadležnost

U slučaju eventualnog spora proisteklog iz nepoštovanja Uslova korišćenja, nadležan je stvarno nadležan sud u Beogradu.

Kontakt

U slučaju bilo kakvih pitanja vezanih za naš Sajt, molimo Vas da nas kontaktirate na mail adresu: [email protected].